Ebook Егэ 2011. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия